Startup

Antalet startup-företag blir allt fler och en djärvhet går att se i flertalet sektorer. Tech och finans är intressanta områden där vi kan se ett rikt antal entreprenörer och uppstartsbolag. Denna webbplats är till för att belysa näringsverksamhet i allmänhet, och startup-företag i synnerhet. Här kan du läsa om allt ifrån lyckade satsningar till börsnoteringar, entreprenörer och branschfakta. Den som ännu inte startat igång verksamheten kan behöva info om hur vägen kan se ut på väg till egen verksamhet.

Vad är egentligen en näringsverksamhet?

En näringsverksamhet är all aktivitet som har till syfte att bedriva ekonoJo, för att ett företag måste ha en verksamhet som är vinstgivande, dvs med syfte att skapa lönsamhet. Bidra till att ”ge näring” till samhället och till dig som drivare. Dina hobbystickningsprojekt som du kanske ibland säljer av till någon vän här och där, räknas alltså inte som ett sätt att vara vinstgivande. Din verksamhet måste även vara varaktig, dvs inte tillfällig. Om du till exempel säljer juldekorationer på torget en vecka innan jul varje år, så räknas det alltså inte som varaktig verksamhet. Din verksamhet ska var självständig, dvs drivas under eget namn. Jobbar du extra i en butik som du inte själv äger, så är du alltså logiskt nog inte företagare för den butikens verksamhet.

Får alla som vill starta företag i Sverige?

Svaret är i princip ja, med några förbehåll.

  • Du får inte ha näringsförbud. Näringsförbud, dvs företagarförbud, får man om man har begått skattebrott eller fuskat med momsinbetalning eller dylikt.
  • Du måste vara myndig, alternativt minst vara 16 år med målsmans/förmyndares godkännande.
  • Beroende på vilken typ av företag du vill starta, så behöver du eventuellt ett startkapital. En pengabuffert att boosta sitt företag med i början, helt enkelt.
  • Du får inte vara i personlig konkurs. Är du i konkurs, har du så pass långt gångna ekonomiska svårigheter att kronofogden är inkopplad och berättigad att antingen plocka pengar från ditt bankkonto, eller att komma hem och plocka saker från dig, för att jämna ut din skuld. Är du i konkurs bestämmer du helt enkelt inte över din egen ekonomi.

Är alla ovanstående punkter sådant som inte gäller eller rör dig? Grattis, då har du näringsfrihet, och är med andra ord fri att starta eget företag!

Vad bör man tänka på innan man startar eget?

  • Vilken typ av företag är det du vill starta? Detta är ju rätt bra att ha koll på innan man startar upp något. Vad är just din specialitet, vad är det just du vill inrikta dig på?
  • Du bör göra en konkurrentanalys, även kallad en omvärldsanalys. I den bör du granska och analyser din omgivning och dess verksamheter. Finns det många andra företag som har just din målgrupp? Finns det något eller flera andra företag som har samma inriktning och mål som ditt? Det kan till exempel vara en mindre bra idé att öppna en ostbutik på en gata där det redan ligger tre ostbutiker.
  • Du bör även göra en affärsplan, eller en affärsidé. Hur ska du gå med vinst? Vilken prissättning ska du ha på det du säljer eller erbjuder? Stäm av detta min den budget du har att röra dig med!
  • Hur är efterfrågan på det du vill sälja eller erbjuda? Hur ser efterfrågan ut i stort, och hur ser den ut i just din närhet, samt hur kan du dra nytta av det?

Lycka till, och kom ihåg att du aldrig kan vara för påläst när det gäller näringsvärlden.

Inga svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *