Din hemförsäkring kan ge rättskydd vid vårdnadstvist

När det uppstår en tvist om vårdnaden är den kostnad som är kopplade till denna inte det första som du tänker på. I egenskap av förälder fokuserar du istället på helt andra saker, i synnerhet själva sakfrågan. Men kostnaderna måste ändå tas med i beräkningen då de kan bli ganska betydande. Som tur är kan du ofta få rättsskydd vid vårdnadstvist via din hemförsäkring. Försäkringen ger dig då en ekonomisk kudde som lindrar åtminstone den ekonomiska smällen.

Detta gäller för kostnader i samband med tvisten

Generellt sett får den som döms i en rättegång för alla rättegångskostnader. Om personen ifråga istället frikänns tvingas staten täcka kostnaderna för rättegången. Detta är den grundregel som gäller för svenska rättegångar. Men så fungerar det inte riktigt vid vårdnadstvister.

När två föräldrar tvistar om vårdnaden får de bägge parterna vanligtvis stå för sina egna rättegångskostnader. Dessa kostnader brukar generellt sett inkludera bland annat kostnader för:

 • ansökan om stämning hos tingsrätten
 • juridiskt ombud
 • expertutlåtanden

Även andra kostnader kan tillkomma i samband med en tvist om vårdnaden. Som du säkert förstår kan dessa kostnader lätt skena iväg. Därför är det viktigt att du har ett bra rättsskydd vid en vårdnadstvist.

Hemförsäkringen ger ofta rättsskydd vid vårdnadstvist

De allra flesta svenskar har ett skydd för kostnader i samband med en rättegång inbyggt i sin hemförsäkring. Detta kallas för rättsskydd vid vårdnadstvist. Skyddet kan dock variera en del i omfattning och utformning beroende på val av försäkringsbolag som vilken sorts hemförsäkring du har tecknat.

Tyvärr ger inte rättsskyddet ett komplett skydd för exakt alla rättegångskostnader. Detta då försäkringsbolagen har kommit till insikten att det är väldigt vanligt med vårdnadstvister i vårt land. Eftersom det är en vanlig företeelse skulle det inte vara ekonomiskt möjligt för dem att erbjuda skydd vid precis alla vårdnadstvister. Dessutom skulle den premie du som försäkringstagare betalar bli alldeles för hög.

Av denna anledning kan det vara en bra idé att kontakta ditt försäkringsbolag för att se vad som gäller. Du kan även passa på att fråga hur stor självrisken är. Den är vanligtvis omkring 20 % men kan variera. Även det maxbelopp som försäkringsbolaget betalar ut skiljer sig åt, så kolla vad som gäller!

Billiga mobilabonnemang för olika grupper

Alla använder sig idag av en mobiltelefon och därför är jakten på billiga mobilabonnemang något som intresserar många. Bra att ha koll på är att vissa personer kan på grund av ålder eller sysselsättning få tillgång till extra förmånliga mobilabonnemang. Även de som inte ingår i dessa grupper kan hitta bra erbjudanden genom att jämföra olika operatörer.

Tre grupper som kan hitta billiga mobilabonnemang: Studenter, barn och pensionärer

Det finns en mängd erbjudanden för billiga mobilabonnemang och många känner sig osäkra på om de ska välja en mindre men betydligt billigare operatör, eller hålla sig till de stora och välkända företagen. Här kan de vara bra att hålla koll på att i princip vilken operatör man än väljer finns ofta specialpriser tillgängliga om man är berättigad att ta del av något av dessa erbjudanden:

 • Studentabonnemang
 • Mobilabonnemang för barn
 • Mobilabonnemang för pensionärer

Genom att ansöka om ett abonnemang med rabatt kan man få tillgång till förmånliga priser och hålla sitt mobilabonnemang billigt över tid. För studenter gäller oftast att man ska vara inskriven hos CSN. För barn gäller att man ska vara under 18 år, och för pensionärer att man ska vara över 65 år gammal.

Jämför olika mobilabonnemang för att hitta det billigaste

Utöver att man bör hålla koll på de rabatter som finns så kan även den som inte ingår i någon av ovanstående grupper hitta ett riktigt billigt mobilabonnemang. Det absolut bästa man kan göra är helt enkelt att jämföra olika operatörer och deras priser. Det är lätt att hitta det billigaste mobilabonnemanget snabbt, men man bör också ha andra faktorer i åtanke. Kundtjänst, telenät, surfmängd och fria samtal/sms är några saker som påverkar hur bra priset faktiskt är.

Stor eller liten mobiloperatör

Många föredrar att teckna mobilabonnemang med en större mobiloperatör eftersom detta känns tryggare. De är beprövande och har mångårig erfarenhet och man kan känna sig trygg i att de kommer finnas kvar över tid. Det kan dock bli billigare att använda sig av en mindre mobiloperatör, eftersom dessa ofta har bättre erbjudanden. Ibland använder sig också de mindre operatörerna av de störres telenät, vilket gör att man har samma räckvidd. Vilket nät en operatör använder kan man lätt undersöka innan man tecknar sitt mobilabonnemang och på så vis få inte bara det billigaste abonnemanget, utan även det bästa.

Kostnadseffektivt att hyra kontorshotell i Stockholm

Hyr du en traditionell kontorslokal idag? I sådana fall känner du nog till att det finns många extra kostnader som följer med denna lösning. Det kan till exempel handla om att dina medarbetare vill ha förmåner såsom gratis kaffe och fika. Detta är någonting som du behöver hantera men som du slipper om du istället hyr in dig på ett kontorshotell i Stockholm.

Kontorshotellen är nämligen utrustade med allt som krävs för att du ska kunna fokusera på din kärnverksamhet. Du behöver inte tänka på att ordna med grundläggande saker såsom bredbandsuppkoppling, skrivare och annan hårdvara. Allt finns tillgängligt för dig att hyra till en förmånlig månadskostnad. Därför väljer allt fler företagare att hyra en plats på ett kontorshotell i Stockholm istället för att skaffa en vanlig kontorslokal.

Men det finns också fler fördelar med att överväga detta alternativ. Vilka dessa är kan du läsa dig till nedan!

Därför bör du överväga att hyra ett kontorshotell i Stockholm

Det finns flera skäl att överväga denna innovativa lösning. Till exempel får du en:

 • Möjlighet att samarbeta med andra. När du väljer att hyra ett kontorshotell i Stockholm får du möjlighet att nätverka och samarbeta med andra. Detta är en enorm möjlighet där något så enkelt som ett vanligt samtal kan leda till något stort och viktigt. Denna nivå av samarbete kan bara uppstå när du arbetar när andra människor. Helt plötsligt kanske du hittar en person att anställa eller samarbeta med i något projekt!
 • Större flexibilitet. Många kontorshotell är väldigt flexibla vad gäller villkor m.m. Därför är detta ofta ett bra alternativ för dig som vill testa på och se om detta är något för dig. Om så inte är fallet sitter du sällan fast med ett långt och dyrt hyresavtal som är svårt att ta sig ur.
 • Möjlighet att ta dig ur din bubbla. Genom att skaffa en plats på ett av huvudstadens kontorshotell kan du ta dig ur din egen lilla bubbla. Du kan utsätta dig själv och dina eventuella medarbetare för nya perspektiv. Detta ger dig förutsättningar för att bygga ett bättre och mer innovativt företag.

Marknadsföringens hemligheter som gör ett företag framgångsrikt

För att öka ett företags popularitet och dra mer uppmärksamhet med smart marknadsföring finns det olika knep och tick man kan ta till. Det finns en mängd olika verkliga och generande riktlinjer att ta till för att framgångsrikt nå kraven som krävs för att skapa ett lönsamt företag. Ett företag som har framgångsrik marknadsföring bör kunna erbjuda värde till sina kunder som också skapa inflytande över företagets image. Detta skapar ofta genom en bra, långsiktig relation med kunderna. Innan man påbörjar att ändra företagets strategi och marknadsföring behövs en grundläggande analys utföras. På denna sida finns info om marknadsföringens hemligheter.

Värdet av bra marknadsföring

Många gånger behöver man rikta analysen mot en viss typ av strategi, det är inte alltid att en djupgående analys behövs som tar många månader att genomföra. Genom att svara på vad du vill åstadkomma med marknadsföringen och till vilket syfte har man kommit en bra bit på vägen. Genom att svara på grundläggande frågor som vad du vill ha sagt och varför kan du låta motiveringen vara en kompass som leder marknadsföringen genom satsningen. Att utföra en god analys är grundstenen till värdefull marknadsföring, resultatet blir desto bättre och utförandet mer genomtänkt.

Hemligheter i marknadsföring för att skapa content

Det finns en mängd olika kanaler och sociala medier plattformar som kan hjälpa till att skjutsa ett företag till toppen och skapa enorm popularitet. Varje år dyker nya plattformar upp och det gäller att snabbt kunna anpassa sig efter dessa, ackommodera informationen efter den nya plattformen och dess användare.

Varför företag ofta misslyckas i att producera innehåll till olika kanaler:

 • Många företag misslyckas i sina försöka att nå ut till massorna genom att sprida ut sig på alla olika plattformar vilket kräver enormt mycket tid och kostnad.
 • Ofta saknas en tydlig strategi för varför en viss plattform ska användas där många kanaler kan uppfattas icke relevanta.

Öka försäljningen

För att öka företagets försäljning behövs relevant information kring vilka plattformar och kanaler som genererar omsättning. Det är därför smart att mäta och undersöka hur många som faktiskt besöker plattformen och hur många som klickat på länken eller erbjudandet. Genererar erbjudandet många nya kunder eller har man mer återkommande kunder? Försöka att utveckla företagets plattform så att det uppvisar hög trovärdighet vilket ofta gör att kunderna kommer till er.

Tjänster vid relining – Exempel från Helsingborg

När relining genomförs kommer flera olika tjänster att behöva köpas in. Det handlar nämligen inte enbart om själva ”hantverket” utan även om inspektion och besiktningar. En reliningkonsult i Helsingborg visar detta på sin webbplats genom att presentera de olika tjänsterna som erbjuds.

Förbesiktning

Att anlita en oberoende reliningkonsult vid besiktning av rör och ledningar har en stor fördel. De har inget ekonomiskt incitament att hitta felaktigheter som behöver åtgärdas. Det är exempelvis vanligt att äldre bostadsrättsföreningar låtar konsulter genomföra undersökningar var femte år för att ha koll på när renovering behöver ske.

Upphandling

Vid större projekt är det vanligt att anlita en konsult som sköter behovsanalys och upphandling. De kan ta fram ett tydligt underlag som sedan används för att få in offerter från olika företag i, och omkring, Helsingborg. De kan även svara på frågor från entreprenörerna eftersom de har all kunskap inom området.

Projektledning

En reliningkonsult kan även anlitas inom projektledning. De är då ansvariga för hela projektet med allt från besiktning, upphandling, uppföljning och slutbesiktning. De gör därmed allt som har med arbetsledning att göra men utan att själva utföra reliningarbetet.

Besiktning

När till sist arbetet är slutfört behöver en slutbesiktning ske. Detta sker med genom att ledningarna filmas inifrån och att dessa filmer sedan besiktas noga av kunniga besiktningsmän. För att upptäcka eventuella fel även på ett tidigt stadie sker besiktning dessutom löpande under hela processen.

Hitta certifierade konsulter inom relining i Helsingborg

Att ett företag är certifierat innebär att de uppvisat ha de arbetsmetoder och kunskaper som krävs för att få denna certifiering. Ofta innebär det även att de åtar sig att följa de branschregler som den förening/organisation har satt upp kring certifieringen. Det finns alltså en fördel att välja en certifierad reliningkonsult. Så här kontrolleras certifieringen:

 • Gå till Brif.se
 • Klicka på Medlemmar
 • Klicka på Entreprenörer
 • Välj område ”Södra Sverige”

Det går inte att söka direkt på Helsingborg utan enbart större områden i Sverige. Detta eftersom de företag som utför tjänster inom relining oftast kan åka flera mil för att utföra dessa större projekt. Nu kommer de certifierade företagen som utför dessa arbeten i, och omkring Helsingborg, att presenteras. Detta även utifrån om de enbart utför jobbet i södra Sverige eller över hela landet.

Ditt attefallshus kan ha ett av många användningsområden

Ett attefallshus är ett litet, litet hus som kan användas till en rad olika saker. Även om huset inte får vara större än blott 30 kvadratmeter är alltså de möjligheter som erbjuds många. Till att börja med kan du välja att använda ditt attefallshus som antingen en permanentbostad eller som ett fritidshus. Du kan även ha det som en komplementsbyggnad till huvudbyggnaden.

Om du väljer det senare alternativet kan du bland annat använda byggnaden som en/ett:

 • garage
 • uthus
 • växthus
 • förråd
 • gäststuga
 • båthus
 • bastu

Det är i princip bara din fantasi som ritar upp gränserna för vad som är möjligt att använda det lilla huset till!

Använd ditt attefallshus som kontor

Ett alternativ som allt fler har börjat snegla mot är att använda sitt attefallshus som kontor. Detta är såklart en lösning som har blivit allt mer aktuell i takt med att jobba hemma-trenden har visat sig bli varaktig. Vi tror att denna trend är här för att stanna och därför bör du börja fundera i dessa banor! För vad vore väl trevligare än att kunna arbeta från ett alldeles eget kontor som är fristående beläget i trädgården därhemma?!

Du kan gärna måla en fondvägg på kontoret och inreda det med växter och blommor. Vad skulle väl vara en bättre lösning än detta?!

Måste ett attefallshus ha en toalett?

Nej, det korta svaret på denna fråga är att ett attefallshus inte behöver ha en toalett. Med det sagt kan du naturligtvis välja att bygga ditt lilla hus på ett sådant sätt så att den inrymmer en toalett och ett badrum. Men det är alltså absolut ingen nödvändighet att göra detta om du inte vill!

Men det lite längre svaret är att detta beror lite grann på vad huset ifråga ska användas till. Om det rör sig om en byggnad som utgör ett komplement till din huvudsakliga bostad behöver den inte inrymma en toalett. Har du däremot tänkt dig använda attefallshuset som en separat permanentbostad faller dock saken i ett annat ljus. Då kan den nämligen behöva handikappanpassas. Det är dock upp till din kommun att avgöra huruvida huset ska anpassas för personer som har en nedsatt orienterings- eller rörelseförmåga eller inte.

Att tänka på när du jämför djurförsäkring

En viktig del av att äga ett djur är att du tar hand om djuret ifråga. Därför är det viktigt att du jämför djurförsäkring och tecknar en bra försäkring för ditt djur. Genom att göra detta säkerställer du att du faktiskt kan ta hand om djuret långsiktigt och betala för veterinärbesök. Detta är inte bara det mest ansvarsfulla du kan göra utan även det snällaste valet för din plånbok. Läs vidare så ska vi förklara varför!

Alla djurägare bör försäkra sina djur

Alla djurägare borde ha en försäkring för sitt djur. En sådan ger dig nämligen ett skydd mot oförutsedda utgifter i form av kostsamma veterinärbesök. Den bistra sanningen är nämligen den att ditt djur för eller senare kommer att behöva veterinärvård. Denna vård är tyvärr inte billig och den är inte heller subventionerad, vilket vården av oss människor är här i Sverige.

Därför kan kostnaderna ofta skena ganska fort om ditt husdjur är i behov av lite mer omfattande vård. Av denna anledning bör du försäkra djuret för att säkerställa att kostnaden inte kommer att bli ett problem vid en eventuell behandling hos veterinären. Till exempel behöver veterinären generellt sett åka ut till platsen för att behandla hästar, vilket medför ökade kostnader. Men även mindre djur såsom kaniner och andra gnagare kan kosta en hel del att behandla.

Det är dessutom svårt för dig som djurägare att se ditt djur vara skadat eller sjukt. Därför vill du inte föreställa dig detta scenario. Men du bör göra detta och fråga dig själv om du skulle klara av en veterinärräkning på tusentals eller tiotusentals kronor. Om så inte är fallet (eller snarare oavsett) bör du teckna en försäkring för ditt djur!

Jämför djurförsäkring och välj den allra bästa försäkringen

När du jämför djurförsäkring kan du med fördel titta på flertalet olika faktorer. Några exempel på dessa är:

 • Betyg
  Jämför gärna de betyg som jämförelsesajter sätter på de olika försäkringsbolagen!
 • Pris
  Priset är såklart en viktig faktor att ta hänsyn till när du ska teckna en försäkring!
 • Villkor
  Minst lika viktigt som priset är innehållet i försäkringen, d.v.s. villkoren!

Hyra studio i Stockholm för digitalt event

Har du tänkt anordna ett digitalt event? Då gör du bäst i att hyra en studio i Stockholm som kan hjälpa dig med detta! Det finns nämligen mycket att tänka på när det kommer till det praktiska och det tekniska – därför är det säkrast att ta hjälp av proffs. Dessutom har studion allt du behöver för att kunna producera ett riktigt bra event i den digitala miljön!

Studiomiljö för uthyrning i Hagastaden i Stockholm

Koncept & Event är ett företag i huvudstaden som agerar event- och kommunikationsbyrå. De har en bred kompetens inom såväl event och kommunikation som inom produktion av event. Därmed kan de hjälpa dig att skapa ett koncept som engagerar.

Företaget är beläget på Dalagatan 100 i Stockholm. Där har de sin studiomiljö med allt som krävs för att skapa ett digitalt event. Studion är redo att hyras och att användas för event av det digitala slaget. Där finns allt som krävs, såsom bildstöd, scenbelysning och mycket mer. Du kan även välja mellan en sittande miljö eller en stående sådan!

Därför bör du hyra studio i Stockholm inför ditt digitala event

När du anordnar ett digitalt event är det viktigt med bra videoutrustning och belysning. Därför är det viktigt att du säkerställer tillgången till sådan i god tid före eventet. Det är viktigt att såväl bild som ljud är top notch, och detsamma gäller även för belysningen. Men det finns många fler faktorer som också bör vara uppfyllda för att eventet ska bli fulländat. Därför är det enklast att hyra en studio i Stockholm som har all den utrustning som krävs!

Fördelarna med att göra detta inkluderar att du då:

 • Får tillgång till all den utrustning som krävs.
 • Kan ta hjälp av proffs på att anordna digitala event. Du kan få tillgång till allt från en projektledare till en creative director, en art director, en studioproducent och studiotekniker.
 • Slipper krångla med utrustningen och försöka få allt att funka. När du hyr en studiomiljö kan du känna dig trygg med att allt helt enkelt fungerar som det ska!

Danxio presenterar hur stambyte i Stockholm går till

Danxio är ett, av flera, företag som utför stambyte i Stockholm. På deras hemsida presenterar de processen och vad man som kund bör tänka på inför denna stora renovering. Här följer en sammanfattning av den artikeln. (Deras artikel är enbart inriktad mot Stockholm men det mesta bör vara generellt för hela landet)

Kortfattat om stambyte

Med ett stambyte menas att stammar och rör inom en fastighet är i så dåligt skick att de behöver bytas ut. Om det inte byts ut vid denna situation riskerar:

 • Vattnet bli dålig kvalité
 • Läckage skapas
 • VVS-systemet att fungera sämre

Omfattande renovering

Danxio presenterar renoveringen som ”stor och omfattande”. Detta utifrån att stammarna generellt ligger dolda bakom väggar och golv. Det innebär exempelvis att ytskikt på badrum behöver rivas bort för att frilägga alla rören inför att dessa ska bytas. För den som bor i lägenheten resulterar det i att varken toalett eller dusch är fungerande under ett par veckor. Istället brukar baracker, eller andra lösningar, ordnas i närheten av bostaden.

De fyra stegen

De fyra stegen inom ett stambyte presenteras på följande sätt:

 • Inspektion
  Företaget gör en grundlig inspektion av de befintliga stammarna och avgör vilken arbetsprocess som krävs för att uppnå bäst resultat.
 • Projektering och planering
  Under denna fas inhämtas fakta kring bostaden, ritningar skapas, eventuella bygglov ansöks osv. Det handlar om att ta in all fakta som krävs för att kunna planera kommande arbete.
 • Utförande
  Utförandet tar ungefär 1 – 2 månader. Det börjar med att badrum och andra våtrum rivs ut varpå stammar och rör kan bytas. De som bor i lägenheten kan bo kvar under hela processen men det är mycket vanligt att de boende flyttar till en vän eller släkting på grund att hantverkare kommer och går 7 – 16 och att vissa arbetsmoment innebär höga ljudnivåer.

Kontakta flera företag i Stockholm inom stambyte

Fakta från texten ovan är från Danxios hemsida. Det är däremot bara ett, av många, företag i Stockholm som arbetar inom denna bransch. Som fastighetsägare är det generellt en fördel att kontakta flera företag för offert och information. Det kan skapa en bredare bild av det stora projekt som väntar samtidigt som det blir tydligt vad renoveringen ungefärligen bör kosta.

Mäklare med rötterna i Höganäs

Är det dags att hitta en ny bostad i Kullabygden? Då är det en god idé att kontakta en riktigt hemtam mäklare som kan omgivningarna utan och innan. I Höganäs finns det många otroliga villor som kan bli drömhemmet man längtar efter, t.ex. med utsikt över det glittrande Öresund, längs kullerstensgatorna i gamla centrum, eller med närhet till naturpräglade strövområden med vandringsleder som passar alla. Med en mäklare baserad i Höganäs ökar chanserna att hitta helt rätt när det gäller bostäder i kommunen.

Höganäsbaserade mäklare med stort kontaktnät

När man ska sälja sin bostad är det viktigt att hitta rätt plattform för att potentiella köpare ska upptäcka boendet. En mäklare med stadig förankring i Höganäs har unika möjligheter att länka samman köpare och säljare för säkra och trygga bostadsaffärer. Genom en aktuell lista över intressenter har mäklaren goda förutsättningar att snabbt hitta intresserade köpare till objektet.

En ort som lockar från när och fjärran

Höganäs har en gång i tiden varit en industripräglad stad, och än idag finns det levande industrier inom bl.a. metall och gummi. Numera dras de flesta till bygden på grund av dess vackra läge och närhet till hav och natur, men även kulturlivet som bl.a. innehåller keramik och byggnader från förr, som ger Höganäs en oemotståndlig charm. Besökare kommer till staden från när och fjärran, och på mångas lista står ett besök på Kullaberg och Lars Vilks konstverk Nimis högt upp på listan.

Tre saker att känna till om Höganäs

 • Sedan 1800-talet har Höganäs varit en stad, men redan under vikingatiden finns det belägg för att människor bodde längs nordvästra Skånes kust. Då ägnade man sig åt fiske och jordbruk i de bördiga miljöerna.
 • Idag har Höganäs kommun omkring 30 000 invånare, men under sommaren mångdubblas antalet människor i området som njuter av sol och bad under semestern. På vintern går tempot ner och stränderna erbjuder istället härliga promenader ackompanjerade av vågornas brus.
 • Höganäs är känt för sitt typiska Höganäskrus, som finns i många svenska hem och andas nostalgi. Med sin hållfasta glasyr och värmetåliga yta gav detta kärl många möjligheter att förvara mat och drycker. Idag används de nästan uteslutande för sin dekorativa effekt.