Ta reda på fördelar och nackdelar med operatörer

Precis som med allt annat finns det flera fördelar och nackdelar med operatörer inom mobiltelefoni. Innan du tecknar upp dig för ett nytt mobilabonnemang bör du därför försöka ta reda på vilka dessa är. För med denna information till din hjälp kan du enklare avgöra vilken mobiloperatör och vilket abonnemang som är rätt för just dig.

Detta är nog så viktig information att ta del av i en tid då mobilanvändandet skjuter i höjden i Sverige. Visste du till exempel att hela en tredjedel av alla invånare i vårt land kollar mobilen fler än 50 gånger per dag? Med detta är vi det land i Norden vars invånare mest frekvent kollar sin mobiltelefon dagligen. Detta visar en svensk undersökning som publicerades 2021.

Svenskar kollar mobilen fler än 50 gånger om dagen

I den studie som utfördes av företaget Yougov deltog fler än tusen svenskar. Undersökningen visar att svensken i genomsnitt kollar sin mobiltelefon fler än 50 gånger per dag. Detta är dock snittet för alla åldersgrupper – vissa kollar mobilen mer frekvent än andra. Till exempel uppgav personer i åldern 18 till 29 år att de kollar sin mobil fler än 100 gånger per dag. Samtidigt kollar personer över 60 år betydligt mindre i mobilen än vad andra åldersgrupper gör.

Detta är intressant information som visar hur viktigt det är att vi konsumenter kollar upp fördelar och nackdelar med operatörer innan vi tecknar ett mobilabonnemang. Mobiltelefonen är trots allt den enhet som vi primärt surfar och ringer med idag. Därför är det ofta värt att jämföra och teckna ett mer förmånligt mobilabonnemang.

Få reda på fördelar och nackdelar med operatörer snabbt och enkelt

Det finns flera bra jämförelsesajter som specialiserar sig på att sammanställa information om landets mobiloperatörer. Genom att läsa denna information kan du snabbt och enkelt få reda på viktiga fördelar och nackdelar med operatörer. Därmed kan du enklare välja den rätta mobiloperatören för dig efter att ha tillskansat dig denna information.

Vi rekommenderar därför att du surfar in på en sådan sajt och läser vilka för- och nackdelar bland andra följande aktörer har:

 • Vimla
 • Hallon
 • Fello
 • Fibio
 • Chilimobil
 • Karma Mobil
 • Comviq
 • Katsching
 • Halebop
 • Telness
 • Tre
 • Tele2
 • Telenor
 • Telia
 • Tellus
 • MyBeat.

Det guldpris som vi betalar varierar mycket över tid

Dagens guldpris är inte konstant utan det rör sig ständigt uppåt och nedåt. Det finns många olika faktorer som tillsammans påverkar priset i olika riktningar. Tillgång, efterfrågan och investerares samt konsumenters beteenden är några exempel på sådana.

Det hela verkar ganska enkelt men i själva verket kan de olika faktorerna ofta samverka på ett ganska kontraintuitivt sätt. Till exempel ses guldet ofta som en bra hedge mot inflation. Detta då tillgången är relativt konstant medan världens centralbanker ständigt trycker fler papperssedlar. Så hur kommer det sig då att priset fluktuerar uppåt och nedåt? Läs vidare så får du svaret!

Faktorer som påverkar priset på guld

Det finns flera faktorer som har en inverkan på priset på guld. Till dessa hör bland andra dessa:

 • tillgång och efterfrågan
 • ekonomiska cykler
 • omvärldsfaktorer.

Tillgången och efterfrågan är två viktiga faktorer som driver priset på guld i olika riktningar. Ju högre efterfrågan i förhållande till tillgången på denna råvara desto högre blir det guldpris som du och andra personer får betala.

Denna ädelmetall används dessutom ofta som ett sätt att värna sig mot inflation. Anledningen till detta är att tillgången inte fluktuerar särskilt mycket från år till år. Däremot har råvaran inte haft en särskilt lysande tillväxt om man zoomar ut och ser till de senaste 2 000 åren. Detta trots att efterfrågan har varit större än tillgången.

Men guldet blir ofta mer värdefullt i takt med att den ekonomiska oron stiger. Därför är detta ett tillgångsslag som ofta används för att diversifiera en investeringsportfölj. Dessutom kan du sälja guldsmycken och andra värdefulla föremål för att få loss pengar. Även sett ur detta perspektiv är det dagsaktuella priset på råvaran intressant att följa.

Dagens guldpris påverkas inte direkt av inflationen

Dagens guldpris påverkas faktiskt inte av inflationen, åtminstone inte på ett direkt sätt. Istället drivs priset vanligtvis uppåt av ekonomisk rädsla och oro. Framför allt i tider av ekonomisk kris flockas investerar kring denna råvara.

Det har också visat sig att tillgången har en positiv priselasticitet. Vad detta innebär är att priset ökar ju fler personer som köper guld. Även detta är ett tecken på sambandet mellan tillgång och efterfrågan.

Välj rätt mobilabonnemang för dig som pensionär

Det finns flera olika mobilabonnemang för dig som pensionär att välja bland. Vilket som är det bästa beror på flera olika faktorer. Priset är förstås en viktig faktor att ta i beaktande, men det finns även andra sådana som du bör ta hänsyn till. Här förklarar vi vilka dessa är!

Viktigt att jämföra abonnemang innan du tecknar ett

Du vill förmodligen inte teckna ett abonnemang för mobiltelefoni som är onödigt dyrt. Även om kostnaderna överlag stiger och det mesta blir dyrare finns det trots allt billigare aktörer på marknaden. Därför kan det ofta löna sig att jämföra lite grann innan du bestämmer dig för att teckna ett abonnemang hos en viss operatör. Genom att göra detta kan du få en bra deal där du betalar ett förmånligt pris för samtal, sms och surf.

För att du ska kunna göra detta behöver du dock ha tillgång till lite information. Alldeles oavsett vilken mobiloperatör du väljer behöver du bland annat känna till hur mycket surf du behöver. Det finns nämligen operatörer med abonnemang som bara ger dig tillgång till en mindre datamängd medan andra är betydligt mer frikostiga på denna punkt. Därför är det viktigt att vara medveten om ditt behov av surf och jämföra de abonnemang som ger dig en tillräcklig mängd data.

Många operatörer har mobilabonnemang för dig som pensionär

Antalet operatörer med bra mobilabonnemang för dig som pensionär är stort. Du kan till exempel välja att teckna ett abonnemang hos någon av följande mobiloperatörer:

 • Hallon
 • Tellus
 • Fello
 • Katsching
 • Karma Mobil
 • Vimla
 • Comviq
 • Halebop
 • Chili Mobil

När du gör ditt val av operatör och abonnemang bör du som sagt ta hänsyn till hur mycket surf du behöver. Vissa operatörer erbjuder dig nämligen så lite som 3 GB surf beroende på vilket abonnemang du tecknar. Andra alternativ ger dig istället upp till 100 GB surf, och vissa till och med obegränsad!

Alla de olika telekombolagen har nämligen sina egna sätt att prissätta sina mobilabonnemang. Därför behöver du som konsument vara lite påläst och känna till hur de olika alternativen skiljer sig åt. Men för att kunna göra en jämförelse behöver du alltså även veta hur mycket data du vanligtvis konsumerar.

Din Google Ads-byrå bör ha levererat resultat tidigare

Det är inte alltid så lätt som man skulle kunna tro att hitta rätt Google Ads-byrå att samarbeta med. Det kan i själva verket visa sig vara en ganska tuff uppgift och svår utmaning att pricka rätt. Många byråer utlovar nämligen fantastiska resultat men visar sig till slut inte kunna leverera på sina storslagna löften. För att du ska kunna få en god avkastning på ditt investerade kapital krävs en hel del kunskap och expertis. Dina kampanjer behöver anpassas utifrån data om såväl dina kunder som marknaden i stort och olika plattformar.

Vad kännetecknar en bra Google Ads-byrå?

Så vad kännetecknar då en bra Google Ads-byrå, undrar du förmodligen? Du vill ju kunna skilja agnarna från vetet och kunna känna igen en kvalitativ byrå som webstr.se när du kommer i kontakt med den. Det finns förstås många faktorer att ta i beaktande vid valet av byrå, men dessa är några av de viktigaste:

 • Bevisad historik. Den byrå som du väljer att samarbetar med bör helst ha en bevisad historik. Det betyder att byrån tidigare har uppnått goda resultat och kan visa upp dessa för dig. Dessutom är det en stor fördel om byrån ifråga är en Google Partner.
 • God kommunikation. Din Google Ads-byrå bör helst upplevas nästan som en förlängning av ditt eget företag. Byrån bör därför ha en god kommunikativ förmåga och en djup förståelse för din verksamhet och vad ni jobbar med.
 • Specialkunskaper inom Google Ads. Det är förstås även viktigt att byrån har en god förståelse för Google Ads som plattform. De bör ha kännedom om bästa praxis och som sagt även ha en bevisad historik av att kunna leverera bra resultat.
 • Branschkunskap. Ett annat kännetecken som du kan hålla utkik efter är branschkunskap. Det är en stor fördel om den byrå som du väljer att samarbetar med inte bara förstår ditt företag utan även din bransch i stort. Det är nämligen viktigt att ha en god förståelse för marknaden som helhet när man söker efter bra möjligheter till exponering.

Med denna information i bakfickan hoppas vi du ska kunna hitta rätt i djungeln av digitala byråer!

Din hemförsäkring kan ge rättskydd vid vårdnadstvist

När det uppstår en tvist om vårdnaden är den kostnad som är kopplade till denna inte det första som du tänker på. I egenskap av förälder fokuserar du istället på helt andra saker, i synnerhet själva sakfrågan. Men kostnaderna måste ändå tas med i beräkningen då de kan bli ganska betydande. Som tur är kan du ofta få rättsskydd vid vårdnadstvist via din hemförsäkring. Försäkringen ger dig då en ekonomisk kudde som lindrar åtminstone den ekonomiska smällen.

Detta gäller för kostnader i samband med tvisten

Generellt sett får den som döms i en rättegång för alla rättegångskostnader. Om personen ifråga istället frikänns tvingas staten täcka kostnaderna för rättegången. Detta är den grundregel som gäller för svenska rättegångar. Men så fungerar det inte riktigt vid vårdnadstvister.

När två föräldrar tvistar om vårdnaden får de bägge parterna vanligtvis stå för sina egna rättegångskostnader. Dessa kostnader brukar generellt sett inkludera bland annat kostnader för:

 • ansökan om stämning hos tingsrätten
 • juridiskt ombud
 • expertutlåtanden

Även andra kostnader kan tillkomma i samband med en tvist om vårdnaden. Som du säkert förstår kan dessa kostnader lätt skena iväg. Därför är det viktigt att du har ett bra rättsskydd vid en vårdnadstvist.

Hemförsäkringen ger ofta rättsskydd vid vårdnadstvist

De allra flesta svenskar har ett skydd för kostnader i samband med en rättegång inbyggt i sin hemförsäkring. Detta kallas för rättsskydd vid vårdnadstvist. Skyddet kan dock variera en del i omfattning och utformning beroende på val av försäkringsbolag som vilken sorts hemförsäkring du har tecknat.

Tyvärr ger inte rättsskyddet ett komplett skydd för exakt alla rättegångskostnader. Detta då försäkringsbolagen har kommit till insikten att det är väldigt vanligt med vårdnadstvister i vårt land. Eftersom det är en vanlig företeelse skulle det inte vara ekonomiskt möjligt för dem att erbjuda skydd vid precis alla vårdnadstvister. Dessutom skulle den premie du som försäkringstagare betalar bli alldeles för hög.

Av denna anledning kan det vara en bra idé att kontakta ditt försäkringsbolag för att se vad som gäller. Du kan även passa på att fråga hur stor självrisken är. Den är vanligtvis omkring 20 % men kan variera. Även det maxbelopp som försäkringsbolaget betalar ut skiljer sig åt, så kolla vad som gäller!

Billiga mobilabonnemang för olika grupper

Alla använder sig idag av en mobiltelefon och därför är jakten på billiga mobilabonnemang något som intresserar många. Bra att ha koll på är att vissa personer kan på grund av ålder eller sysselsättning få tillgång till extra förmånliga mobilabonnemang. Även de som inte ingår i dessa grupper kan hitta bra erbjudanden genom att jämföra olika operatörer.

Tre grupper som kan hitta billiga mobilabonnemang: Studenter, barn och pensionärer

Det finns en mängd erbjudanden för billiga mobilabonnemang och många känner sig osäkra på om de ska välja en mindre men betydligt billigare operatör, eller hålla sig till de stora och välkända företagen. Här kan de vara bra att hålla koll på att i princip vilken operatör man än väljer finns ofta specialpriser tillgängliga om man är berättigad att ta del av något av dessa erbjudanden:

 • Studentabonnemang
 • Mobilabonnemang för barn
 • Mobilabonnemang för pensionärer

Genom att ansöka om ett abonnemang med rabatt kan man få tillgång till förmånliga priser och hålla sitt mobilabonnemang billigt över tid. För studenter gäller oftast att man ska vara inskriven hos CSN. För barn gäller att man ska vara under 18 år, och för pensionärer att man ska vara över 65 år gammal.

Jämför olika mobilabonnemang för att hitta det billigaste

Utöver att man bör hålla koll på de rabatter som finns så kan även den som inte ingår i någon av ovanstående grupper hitta ett riktigt billigt mobilabonnemang. Det absolut bästa man kan göra är helt enkelt att jämföra olika operatörer och deras priser. Det är lätt att hitta det billigaste mobilabonnemanget snabbt, men man bör också ha andra faktorer i åtanke. Kundtjänst, telenät, surfmängd och fria samtal/sms är några saker som påverkar hur bra priset faktiskt är.

Stor eller liten mobiloperatör

Många föredrar att teckna mobilabonnemang med en större mobiloperatör eftersom detta känns tryggare. De är beprövande och har mångårig erfarenhet och man kan känna sig trygg i att de kommer finnas kvar över tid. Det kan dock bli billigare att använda sig av en mindre mobiloperatör, eftersom dessa ofta har bättre erbjudanden. Ibland använder sig också de mindre operatörerna av de störres telenät, vilket gör att man har samma räckvidd. Vilket nät en operatör använder kan man lätt undersöka innan man tecknar sitt mobilabonnemang och på så vis få inte bara det billigaste abonnemanget, utan även det bästa.

Kostnadseffektivt att hyra kontorshotell i Stockholm

Hyr du en traditionell kontorslokal idag? I sådana fall känner du nog till att det finns många extra kostnader som följer med denna lösning. Det kan till exempel handla om att dina medarbetare vill ha förmåner såsom gratis kaffe och fika. Detta är någonting som du behöver hantera men som du slipper om du istället hyr in dig på ett kontorshotell i Stockholm.

Kontorshotellen är nämligen utrustade med allt som krävs för att du ska kunna fokusera på din kärnverksamhet. Du behöver inte tänka på att ordna med grundläggande saker såsom bredbandsuppkoppling, skrivare och annan hårdvara. Allt finns tillgängligt för dig att hyra till en förmånlig månadskostnad. Därför väljer allt fler företagare att hyra en plats på ett kontorshotell i Stockholm istället för att skaffa en vanlig kontorslokal.

Men det finns också fler fördelar med att överväga detta alternativ. Vilka dessa är kan du läsa dig till nedan!

Därför bör du överväga att hyra ett kontorshotell i Stockholm

Det finns flera skäl att överväga denna innovativa lösning. Till exempel får du en:

 • Möjlighet att samarbeta med andra. När du väljer att hyra ett kontorshotell i Stockholm får du möjlighet att nätverka och samarbeta med andra. Detta är en enorm möjlighet där något så enkelt som ett vanligt samtal kan leda till något stort och viktigt. Denna nivå av samarbete kan bara uppstå när du arbetar när andra människor. Helt plötsligt kanske du hittar en person att anställa eller samarbeta med i något projekt!
 • Större flexibilitet. Många kontorshotell är väldigt flexibla vad gäller villkor m.m. Därför är detta ofta ett bra alternativ för dig som vill testa på och se om detta är något för dig. Om så inte är fallet sitter du sällan fast med ett långt och dyrt hyresavtal som är svårt att ta sig ur.
 • Möjlighet att ta dig ur din bubbla. Genom att skaffa en plats på ett av huvudstadens kontorshotell kan du ta dig ur din egen lilla bubbla. Du kan utsätta dig själv och dina eventuella medarbetare för nya perspektiv. Detta ger dig förutsättningar för att bygga ett bättre och mer innovativt företag.

Marknadsföringens hemligheter som gör ett företag framgångsrikt

För att öka ett företags popularitet och dra mer uppmärksamhet med smart marknadsföring finns det olika knep och tick man kan ta till. Det finns en mängd olika verkliga och generande riktlinjer att ta till för att framgångsrikt nå kraven som krävs för att skapa ett lönsamt företag. Ett företag som har framgångsrik marknadsföring bör kunna erbjuda värde till sina kunder som också skapa inflytande över företagets image. Detta skapar ofta genom en bra, långsiktig relation med kunderna. Innan man påbörjar att ändra företagets strategi och marknadsföring behövs en grundläggande analys utföras. På denna sida finns info om marknadsföringens hemligheter.

Värdet av bra marknadsföring

Många gånger behöver man rikta analysen mot en viss typ av strategi, det är inte alltid att en djupgående analys behövs som tar många månader att genomföra. Genom att svara på vad du vill åstadkomma med marknadsföringen och till vilket syfte har man kommit en bra bit på vägen. Genom att svara på grundläggande frågor som vad du vill ha sagt och varför kan du låta motiveringen vara en kompass som leder marknadsföringen genom satsningen. Att utföra en god analys är grundstenen till värdefull marknadsföring, resultatet blir desto bättre och utförandet mer genomtänkt.

Hemligheter i marknadsföring för att skapa content

Det finns en mängd olika kanaler och sociala medier plattformar som kan hjälpa till att skjutsa ett företag till toppen och skapa enorm popularitet. Varje år dyker nya plattformar upp och det gäller att snabbt kunna anpassa sig efter dessa, ackommodera informationen efter den nya plattformen och dess användare.

Varför företag ofta misslyckas i att producera innehåll till olika kanaler:

 • Många företag misslyckas i sina försöka att nå ut till massorna genom att sprida ut sig på alla olika plattformar vilket kräver enormt mycket tid och kostnad.
 • Ofta saknas en tydlig strategi för varför en viss plattform ska användas där många kanaler kan uppfattas icke relevanta.

Öka försäljningen

För att öka företagets försäljning behövs relevant information kring vilka plattformar och kanaler som genererar omsättning. Det är därför smart att mäta och undersöka hur många som faktiskt besöker plattformen och hur många som klickat på länken eller erbjudandet. Genererar erbjudandet många nya kunder eller har man mer återkommande kunder? Försöka att utveckla företagets plattform så att det uppvisar hög trovärdighet vilket ofta gör att kunderna kommer till er.

Tjänster vid relining – Exempel från Helsingborg

När relining genomförs kommer flera olika tjänster att behöva köpas in. Det handlar nämligen inte enbart om själva ”hantverket” utan även om inspektion och besiktningar. En reliningkonsult i Helsingborg visar detta på sin webbplats genom att presentera de olika tjänsterna som erbjuds.

Förbesiktning

Att anlita en oberoende reliningkonsult vid besiktning av rör och ledningar har en stor fördel. De har inget ekonomiskt incitament att hitta felaktigheter som behöver åtgärdas. Det är exempelvis vanligt att äldre bostadsrättsföreningar låtar konsulter genomföra undersökningar var femte år för att ha koll på när renovering behöver ske.

Upphandling

Vid större projekt är det vanligt att anlita en konsult som sköter behovsanalys och upphandling. De kan ta fram ett tydligt underlag som sedan används för att få in offerter från olika företag i, och omkring, Helsingborg. De kan även svara på frågor från entreprenörerna eftersom de har all kunskap inom området.

Projektledning

En reliningkonsult kan även anlitas inom projektledning. De är då ansvariga för hela projektet med allt från besiktning, upphandling, uppföljning och slutbesiktning. De gör därmed allt som har med arbetsledning att göra men utan att själva utföra reliningarbetet.

Besiktning

När till sist arbetet är slutfört behöver en slutbesiktning ske. Detta sker med genom att ledningarna filmas inifrån och att dessa filmer sedan besiktas noga av kunniga besiktningsmän. För att upptäcka eventuella fel även på ett tidigt stadie sker besiktning dessutom löpande under hela processen.

Hitta certifierade konsulter inom relining i Helsingborg

Att ett företag är certifierat innebär att de uppvisat ha de arbetsmetoder och kunskaper som krävs för att få denna certifiering. Ofta innebär det även att de åtar sig att följa de branschregler som den förening/organisation har satt upp kring certifieringen. Det finns alltså en fördel att välja en certifierad reliningkonsult. Så här kontrolleras certifieringen:

 • Gå till Brif.se
 • Klicka på Medlemmar
 • Klicka på Entreprenörer
 • Välj område ”Södra Sverige”

Det går inte att söka direkt på Helsingborg utan enbart större områden i Sverige. Detta eftersom de företag som utför tjänster inom relining oftast kan åka flera mil för att utföra dessa större projekt. Nu kommer de certifierade företagen som utför dessa arbeten i, och omkring Helsingborg, att presenteras. Detta även utifrån om de enbart utför jobbet i södra Sverige eller över hela landet.

Ditt attefallshus kan ha ett av många användningsområden

Ett attefallshus är ett litet, litet hus som kan användas till en rad olika saker. Även om huset inte får vara större än blott 30 kvadratmeter är alltså de möjligheter som erbjuds många. Till att börja med kan du välja att använda ditt attefallshus som antingen en permanentbostad eller som ett fritidshus. Du kan även ha det som en komplementsbyggnad till huvudbyggnaden.

Om du väljer det senare alternativet kan du bland annat använda byggnaden som en/ett:

 • garage
 • uthus
 • växthus
 • förråd
 • gäststuga
 • båthus
 • bastu

Det är i princip bara din fantasi som ritar upp gränserna för vad som är möjligt att använda det lilla huset till!

Använd ditt attefallshus som kontor

Ett alternativ som allt fler har börjat snegla mot är att använda sitt attefallshus som kontor. Detta är såklart en lösning som har blivit allt mer aktuell i takt med att jobba hemma-trenden har visat sig bli varaktig. Vi tror att denna trend är här för att stanna och därför bör du börja fundera i dessa banor! För vad vore väl trevligare än att kunna arbeta från ett alldeles eget kontor som är fristående beläget i trädgården därhemma?!

Du kan gärna måla en fondvägg på kontoret och inreda det med växter och blommor. Vad skulle väl vara en bättre lösning än detta?!

Måste ett attefallshus ha en toalett?

Nej, det korta svaret på denna fråga är att ett attefallshus inte behöver ha en toalett. Med det sagt kan du naturligtvis välja att bygga ditt lilla hus på ett sådant sätt så att den inrymmer en toalett och ett badrum. Men det är alltså absolut ingen nödvändighet att göra detta om du inte vill!

Men det lite längre svaret är att detta beror lite grann på vad huset ifråga ska användas till. Om det rör sig om en byggnad som utgör ett komplement till din huvudsakliga bostad behöver den inte inrymma en toalett. Har du däremot tänkt dig använda attefallshuset som en separat permanentbostad faller dock saken i ett annat ljus. Då kan den nämligen behöva handikappanpassas. Det är dock upp till din kommun att avgöra huruvida huset ska anpassas för personer som har en nedsatt orienterings- eller rörelseförmåga eller inte.