Så lyckas du med ditt PPM-sparande

Så lyckas du med ditt PPM-sparande

Den mindre delen av den allmänna pensionen, den del vi kallar premiepensionen (PPM), kan ha en stor inverkan på din framtida pension. I PPM-systemet florerar miljardbelopp och det är därför inte konstigt att det är en attraktiv marknad för fondförvaltare som vill sälja sina tjänster till pensionsspararna. Du kan absolut förvalta ditt PPM-konto efter eget tycke och har i sådana fall ett massivt utbud av fonder att välja mellan. Att sköta sin förvaltning på egen hand kräver dock sin man, vilket gör att många sparare väljer andra vägar.

Du som vill ha en aktiv förvaltning av ditt PPM-konto, men inte själv önskar förvalta kontot aktivt, har idag möjlighet att anlita en extern PPM-förvaltare. Ett exempel på en sådan är fondförvaltaren Advisor, som förutom att förvalta en egen PPM-fond vid namn Advisor Världen också erbjuder PPM-förvaltning. Det innebär att du kan få professionell förvaltning av ditt premiepensionskonto och goda förutsättningar för en riktigt bra värdeutveckling!

Andra strategier för PPM-sparande

Ett alternativ för dig som inte vill vara aktiv är att sätta dig i “AP7-Soffan” (AP7 Såfa). AP7 Såfa är det statliga förvaltningsalternativet och är en kombinerad aktie- och räntefond. Fonden förvaltas av sjunde AP-fonden och fördelningen mellan räntefond och aktiefond baseras på din ålder. Ju äldre du är desto högre andel av det förvaltade kapitalet placeras i räntefonder. Detta görs för att minska risken på äldre dagar, samtidigt som strategin syftar till att öka exponeringen mot aktiemarknaden tidigare i livet och därmed öka den potentiella avkastningen.

I de tider då börsen visar gröna siffror är det bra att ha sitt kapital placerat i aktiefonder. När börsen lyser rött är det dock läge att minska andelen aktiefonder och öka andelen räntefonder. Många experter på området menar att det är omöjligt att tajma detta, men det de då menar är att det är omöjligt att matcha de högsta topparna och de lägsta dalarna. Det är förvisso sant, men med god tajming kan du skydda det kapital du har att tillgå på ditt PPM-konto, oavsett hur lång din sparhorisont är. På så vis är du inte lika utsatt vid börsnedgångar och kan invänta nästa börsåterhämtning innan du går över till aktiefonder på nytt.

Inga svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *