Din hemförsäkring kan ge rättskydd vid vårdnadstvist

När det uppstår en tvist om vårdnaden är den kostnad som är kopplade till denna inte det första som du tänker på. I egenskap av förälder fokuserar du istället på helt andra saker, i synnerhet själva sakfrågan. Men kostnaderna måste ändå tas med i beräkningen då de kan bli ganska betydande. Som tur är kan du ofta få rättsskydd vid vårdnadstvist via din hemförsäkring. Försäkringen ger dig då en ekonomisk kudde som lindrar åtminstone den ekonomiska smällen.

Detta gäller för kostnader i samband med tvisten

Generellt sett får den som döms i en rättegång för alla rättegångskostnader. Om personen ifråga istället frikänns tvingas staten täcka kostnaderna för rättegången. Detta är den grundregel som gäller för svenska rättegångar. Men så fungerar det inte riktigt vid vårdnadstvister.

När två föräldrar tvistar om vårdnaden får de bägge parterna vanligtvis stå för sina egna rättegångskostnader. Dessa kostnader brukar generellt sett inkludera bland annat kostnader för:

  • ansökan om stämning hos tingsrätten
  • juridiskt ombud
  • expertutlåtanden

Även andra kostnader kan tillkomma i samband med en tvist om vårdnaden. Som du säkert förstår kan dessa kostnader lätt skena iväg. Därför är det viktigt att du har ett bra rättsskydd vid en vårdnadstvist.

Hemförsäkringen ger ofta rättsskydd vid vårdnadstvist

De allra flesta svenskar har ett skydd för kostnader i samband med en rättegång inbyggt i sin hemförsäkring. Detta kallas för rättsskydd vid vårdnadstvist. Skyddet kan dock variera en del i omfattning och utformning beroende på val av försäkringsbolag som vilken sorts hemförsäkring du har tecknat.

Tyvärr ger inte rättsskyddet ett komplett skydd för exakt alla rättegångskostnader. Detta då försäkringsbolagen har kommit till insikten att det är väldigt vanligt med vårdnadstvister i vårt land. Eftersom det är en vanlig företeelse skulle det inte vara ekonomiskt möjligt för dem att erbjuda skydd vid precis alla vårdnadstvister. Dessutom skulle den premie du som försäkringstagare betalar bli alldeles för hög.

Av denna anledning kan det vara en bra idé att kontakta ditt försäkringsbolag för att se vad som gäller. Du kan även passa på att fråga hur stor självrisken är. Den är vanligtvis omkring 20 % men kan variera. Även det maxbelopp som försäkringsbolaget betalar ut skiljer sig åt, så kolla vad som gäller!

Inga svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *