Det guldpris som vi betalar varierar mycket över tid

Dagens guldpris är inte konstant utan det rör sig ständigt uppåt och nedåt. Det finns många olika faktorer som tillsammans påverkar priset i olika riktningar. Tillgång, efterfrågan och investerares samt konsumenters beteenden är några exempel på sådana.

Det hela verkar ganska enkelt men i själva verket kan de olika faktorerna ofta samverka på ett ganska kontraintuitivt sätt. Till exempel ses guldet ofta som en bra hedge mot inflation. Detta då tillgången är relativt konstant medan världens centralbanker ständigt trycker fler papperssedlar. Så hur kommer det sig då att priset fluktuerar uppåt och nedåt? Läs vidare så får du svaret!

Faktorer som påverkar priset på guld

Det finns flera faktorer som har en inverkan på priset på guld. Till dessa hör bland andra dessa:

  • tillgång och efterfrågan
  • ekonomiska cykler
  • omvärldsfaktorer.

Tillgången och efterfrågan är två viktiga faktorer som driver priset på guld i olika riktningar. Ju högre efterfrågan i förhållande till tillgången på denna råvara desto högre blir det guldpris som du och andra personer får betala.

Denna ädelmetall används dessutom ofta som ett sätt att värna sig mot inflation. Anledningen till detta är att tillgången inte fluktuerar särskilt mycket från år till år. Däremot har råvaran inte haft en särskilt lysande tillväxt om man zoomar ut och ser till de senaste 2 000 åren. Detta trots att efterfrågan har varit större än tillgången.

Men guldet blir ofta mer värdefullt i takt med att den ekonomiska oron stiger. Därför är detta ett tillgångsslag som ofta används för att diversifiera en investeringsportfölj. Dessutom kan du sälja guldsmycken och andra värdefulla föremål för att få loss pengar. Även sett ur detta perspektiv är det dagsaktuella priset på råvaran intressant att följa.

Dagens guldpris påverkas inte direkt av inflationen

Dagens guldpris påverkas faktiskt inte av inflationen, åtminstone inte på ett direkt sätt. Istället drivs priset vanligtvis uppåt av ekonomisk rädsla och oro. Framför allt i tider av ekonomisk kris flockas investerar kring denna råvara.

Det har också visat sig att tillgången har en positiv priselasticitet. Vad detta innebär är att priset ökar ju fler personer som köper guld. Även detta är ett tecken på sambandet mellan tillgång och efterfrågan.

Inga svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *