Det guldpris som vi betalar varierar mycket över tid

Dagens guldpris är inte konstant utan det rör sig ständigt uppåt och nedåt. Det finns många olika faktorer som tillsammans påverkar priset i olika riktningar. Tillgång, efterfrågan och investerares samt konsumenters beteenden är några exempel på sådana.

Det hela verkar ganska enkelt men i själva verket kan de olika faktorerna ofta samverka på ett ganska kontraintuitivt sätt. Till exempel ses guldet ofta som en bra hedge mot inflation. Detta då tillgången är relativt konstant medan världens centralbanker ständigt trycker fler papperssedlar. Så hur kommer det sig då att priset fluktuerar uppåt och nedåt? Läs vidare så får du svaret!

Faktorer som påverkar priset på guld

Det finns flera faktorer som har en inverkan på priset på guld. Till dessa hör bland andra dessa:

 • tillgång och efterfrågan
 • ekonomiska cykler
 • omvärldsfaktorer.

Tillgången och efterfrågan är två viktiga faktorer som driver priset på guld i olika riktningar. Ju högre efterfrågan i förhållande till tillgången på denna råvara desto högre blir det guldpris som du och andra personer får betala.

Denna ädelmetall används dessutom ofta som ett sätt att värna sig mot inflation. Anledningen till detta är att tillgången inte fluktuerar särskilt mycket från år till år. Däremot har råvaran inte haft en särskilt lysande tillväxt om man zoomar ut och ser till de senaste 2 000 åren. Detta trots att efterfrågan har varit större än tillgången.

Men guldet blir ofta mer värdefullt i takt med att den ekonomiska oron stiger. Därför är detta ett tillgångsslag som ofta används för att diversifiera en investeringsportfölj. Dessutom kan du sälja guldsmycken och andra värdefulla föremål för att få loss pengar. Även sett ur detta perspektiv är det dagsaktuella priset på råvaran intressant att följa.

Dagens guldpris påverkas inte direkt av inflationen

Dagens guldpris påverkas faktiskt inte av inflationen, åtminstone inte på ett direkt sätt. Istället drivs priset vanligtvis uppåt av ekonomisk rädsla och oro. Framför allt i tider av ekonomisk kris flockas investerar kring denna råvara.

Det har också visat sig att tillgången har en positiv priselasticitet. Vad detta innebär är att priset ökar ju fler personer som köper guld. Även detta är ett tecken på sambandet mellan tillgång och efterfrågan.

Välj rätt mobilabonnemang för dig som pensionär

Det finns flera olika mobilabonnemang för dig som pensionär att välja bland. Vilket som är det bästa beror på flera olika faktorer. Priset är förstås en viktig faktor att ta i beaktande, men det finns även andra sådana som du bör ta hänsyn till. Här förklarar vi vilka dessa är!

Viktigt att jämföra abonnemang innan du tecknar ett

Du vill förmodligen inte teckna ett abonnemang för mobiltelefoni som är onödigt dyrt. Även om kostnaderna överlag stiger och det mesta blir dyrare finns det trots allt billigare aktörer på marknaden. Därför kan det ofta löna sig att jämföra lite grann innan du bestämmer dig för att teckna ett abonnemang hos en viss operatör. Genom att göra detta kan du få en bra deal där du betalar ett förmånligt pris för samtal, sms och surf.

För att du ska kunna göra detta behöver du dock ha tillgång till lite information. Alldeles oavsett vilken mobiloperatör du väljer behöver du bland annat känna till hur mycket surf du behöver. Det finns nämligen operatörer med abonnemang som bara ger dig tillgång till en mindre datamängd medan andra är betydligt mer frikostiga på denna punkt. Därför är det viktigt att vara medveten om ditt behov av surf och jämföra de abonnemang som ger dig en tillräcklig mängd data.

Många operatörer har mobilabonnemang för dig som pensionär

Antalet operatörer med bra mobilabonnemang för dig som pensionär är stort. Du kan till exempel välja att teckna ett abonnemang hos någon av följande mobiloperatörer:

 • Hallon
 • Tellus
 • Fello
 • Katsching
 • Karma Mobil
 • Vimla
 • Comviq
 • Halebop
 • Chili Mobil

När du gör ditt val av operatör och abonnemang bör du som sagt ta hänsyn till hur mycket surf du behöver. Vissa operatörer erbjuder dig nämligen så lite som 3 GB surf beroende på vilket abonnemang du tecknar. Andra alternativ ger dig istället upp till 100 GB surf, och vissa till och med obegränsad!

Alla de olika telekombolagen har nämligen sina egna sätt att prissätta sina mobilabonnemang. Därför behöver du som konsument vara lite påläst och känna till hur de olika alternativen skiljer sig åt. Men för att kunna göra en jämförelse behöver du alltså även veta hur mycket data du vanligtvis konsumerar.