En moderator är programledare för ett möte

En moderator har ansvar för att agera programledare i samband med ett möte. Det är ju nämligen så att ett gott samtal består av flera olika ingredienser:

  • En publik som är motiverad och engagerad
  • Deltagare som är kompetenta
  • En debattledare som är erfaren och professionell

Dessa tre är ingredienserna i det framgångsrecept som ger ett bra möte. Ett sådant möta låter såväl synpunkter som fakta komma fram och utbytas. Publiken får sedan möjlighet att själv avgöra hur landet ligger. Detta är tv-journalistik när den är som bäst!

Direktsända möten erfordrar en påläst och erfaren moderator

En bra moderator är förberedd på den uppgift som ligger framför denne. Han eller hon har förmågan att lyssna samt att ställa relevanta följdfrågor. Moderatorn ska även kunna pröva olika påståenden mot varandra och är inte rädd för att ge sig in i diskussioner som skulle kunna vara kontroversiella. En annan uppgift som man har i denna roll är att sammanfatta de olika frågeställningar samt att göra dessa tillgängliga för den publik som tittar och lyssnar.

Mötet är som bekant också direktsänt. Detta innebär att man som moderator måste kunna tänka och agera kvickt samt hålla sig på tårna. Med andra ord är det viktigt med en debattledare som är påläst och erfaren när det vankas direktsända debatter, paneldiskussioner och andra möten.

Så kan moderatorn inleda ett möte

Många upplever det som lite irriterande när det tar en evighet för en moderator att starta en paneldiskussion. Personen ifråga kanske bara pladdrar på om sig själv och om annat runt omkring. Det är därför viktigt att denna person som har till uppgift att leda diskussionen också kan inleda densamma på ett vettigt sätt.

Detta kan bland annat ske på följande vis:

  • Det hela börjar med lite fakta, statistik, eller kanske en anekdot eller en omröstning.
  • Därefter ges en snabb överblick av det ämne som ska diskutera.
  • Sedan sätts de övergripande reglerna för den process som nu ska inledas.
  • Moderatorn kan därefter klargöra sin egen roll och förklara att han eller hon inte är en panelmedlem.
  • Avslutningsvis bör de olika panelmedlemmarna presenteras eller tillåtas presentera sig själva.

Sedan är det bara att låta showen börja!